b) małe projekty – zadanie inwestycyjne:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca/y

Opis skrótowy projektu

Szacunkowy koszt projektu

 

       
       

 

       

 

 

       
       

 

c) duże projekty – zadanie inwestycyjne: