Czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku. Pomysł dobrze się sprawdzał i budżet obywatelski (nazywany także budżetem partycypacyjnym) zaczęto wprowadzać także w innych miastach w Brazylii i na świecie. Pionierami wśród miast w Polsce są Sopot, Bydgoszcz i Elbląg.

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Aby wprowadzić budżet obywatelski w polskim mieście lub gminie wiejskiej wystarczy dobra wola prezydenta miasta (wójta lub burmistrza) i rady gminy. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także zgłaszać ich propozycje. Takie propozycje poddaje się pod głosowanie.

W Lęborku pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono w 2014 roku z inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej. Corocznie mieszkańcy poprzez głosowanie decydują na co przeznaczyć 1 mln zł.  W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, dotyczące całego miasta, służące podnoszeniu jakości życia w Lęborku. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Lęborka posiadający czynne prawo wyborcze.