a) projekty – zadanie nieinwestycyjne:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca/y

Opis skrótowy projektu

Szacunkowy koszt projektu

1

Popularyzacja sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasto Lębork

Adam Wojnicz - Międzyszkolny Klub Sportowy "Fighter" Bukowina-Lębork

Popularyzacja sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasto Lębork. Organizacja otwartych seminariów z udziałem światowych gwiazd MMA i innych sportów walki.

10 000,00

2

Ruch to zdrowie - popularyzacja gry w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork

Michał Pietrzyk

Głównym założeniem projektu, Ruch to zdrowie - popularyzacja gry w piłkę nożną dzieci z AP Diego Lębork jest: 1) nauka i doskonalenie elementów gry w piłkę nożną poprzez zabawy, turnieje i działania promujące aktywny tryb życia (obozy sportowe, mini ligi, wyjazdy na mecze ligowe i reprezentacji); 2. Zakup sprzętu sportowego: piłki, torby sportowe, inne 3. Organizacja turniejów piłki nożnej na świeżym powietrzu.

10 000,00

3

Warsztaty dla uczniów, szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych szkół podstawowych mające na celu zwiększenie świadomości zagrożeń jakie niesie internet.

Radosław Zimnowoda

Projekt obejmowałby szkoły podstawowe/gimnazja w Lęborku. W ramach projektu prowadzący przeprowadzi: warsztaty dla klas wskazanych przez prowadzącego, szkolenia w ramach wykładu dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych/gimnazjów, spotkania dla rad pedagogicznych. Warsztaty prowadzone byłyby przez specjalistów z dziedziny psychologii i informatyki podczas lekcji wychowawczych, zakończone podsumowaniem i przekazaniem wniosków dla wychowawcy klasy.

10 000,00

4

Doposażenie w sprzęt oświetleniowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku (latarki kątowe Peli LED 3715Z0 i najaśnicę akumulatorową Peli 9490)

 

Mateusz Wołocznik

Sprzęt oświetleniowy w postaci latarki kątowej Peli LED 3715Z0 i najaśnicy akumulatorowej Peli 9490 pozwoli nam na zwiększenie skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych. Obecnie nasza jednostka nie posiada wyżej wymienionych latarek, które w znacznym stopniu ułatwiłoby pracę ratowników w porze nocnej, przy gęstym zadymieniu i w warunkach ograniczonej widoczności.

10 000,00

5

Psia kupa - STOP. Pojemniki na psie odchody

Agnieszka Otrząsek, Marta Parczewska

Celem projektu jest zakup i montaż: 10 szt. psich stacji (to dystrybutor woreczków na psie kupy połączony z koszem na odchody); minimum  10.000 szt. biodegradowalnych woreczków do zbierania odchodów (zakup większej ilości woreczków uzależniony jest od dostępnych środków, które pozostaną po zakupie pozostałych elementów projektu).

10 000,00

6

"Parami na start" - bieg sztafetowy na stadionie miejskim na rozpoczęcie (czerwiec) i zakończenie (koniec sierpnia) lata.

Paweł Mazur - Stowarzyszenie KREATIVSPORT

Problem: Małe zainteresowanie/chęć uczestnictwa wśród mieszkańców Lęborka (powyżej 16 roku życia) lokalnymi imprezami biegowymi. (Na podstawie wywiadu przeprowadzonego wśród amatorów biegania w Lęborku oraz obserwacji lokalnych imprez biegowych). Cel: wzrost zainteresowania/chęci uczestnictwa w imprezach biegowych w Lęborku wśród amatorów biegania, ich rodzin i otoczenia. Działanie: organizacja amatorskich zawodów biegowych w formie sztafety na stadionie miejskim dla mieszkańców Lęborka.

10 000,00

7

Pogoń Lębork - Duma Miasta. Projektujemy i przekazujemy piłkarzom Pogoni nowe stroje meczowe.

Rafał Mras

Zorganizowanie akcji wśród sympatyków pogoni Lębork (dzieci i młodzież) na zaprojektowanie nowych strojów meczowych dla piłkarzy Pogoni (seniorzy).  Wybrany w konkursie wzór nowych koszulek zostanie wykonany w dwóch wariantach kolorystycznych (2 komplety) i przekazany na potrzeby drużyny seniorów Pogoni Lębork. Realizacja projektu utożsami mieszkańców Lęborka z klubem Pogoń, zaktywizuje dzieci i młodzież i pośrednio będzie promocją miasta.

10 000,00

8

Obóz sportowy z elementami karate "Ruch to zdrowie"

Piotr Pobłocki

Obóz rekreacyjno - sportowo - kondycyjny z elementami karate dla dzieci od 9 r. ż., młodzieży i dorosłych,  w tym zawodników Klubu Karate SHOTOKAN w Lęborku.

10 000,00

9

Spotkanie z historią - festyny, pikniki i gry historyczne

Jan Kiśluk, Kazimierz Duwe, Krzysztof Siwka

Organizacja imprez plenerowych (pikniki, festyny historyczne, targi staroci) o charakterze otwartym dla mieszkańców i turystów, mająca za zadanie w ciekawy i atrakcyjny sposób ukazanie historii w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Żywe, pełne emocji odkrywanie historii zapewnią m. in. pokazy sprzętu historycznego, grup rekonstrukcyjnych z różnych epok (pokazy walki na broń białą i palną, pokazy artyleryjskie, musztry wojsk, a także prezentacja konnicy). Zorganizowane zostaną także wydarzenia przybliżające postać generała Stanisława Sosabowskiego oraz historię 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Odbędzie się historyczna gra terenowa dla lęborskich dzieci i młodzieży.

10 000,00

10

Dzieci na sportowo z Lew Lębork

Piotr Grudzień, Łukasz Świątek

Projekt pod nazwą ”Dzieci na sportowo z Lew Lębork” przyczynia się  do rozwoju sportu i aktywizacji  dla dzieci z roczników 2010 i młodsze z miasta Lęborka przy  czynnej współpracy z klubem  Lew Lębork.
Założeniami i celem projektu są:  działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców  Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze prospołecznym, oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia wśród dzieci.
1. Zwiększenie pozalekcyjnej aktywności fizycznej dzieci , poprzez wspólne  treningi na obiektach sportowych, promowanie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, wzajemnego szacunku i zasad współzawodnictwa.
2. Organizacja integracyjnych turniejów piłkarskich.
3. Promowanie inicjatywy LBO wśród mieszkańców.
4. Zakup i doposażenie w sprzęt i odzież treningową dla  uczestników projektu (  sprzęt treningowy,  odzież sportową, piłki meczowe i treningowe, ochraniacze, rękawice, itp. wyposażenie )
5. Zaangażowanie rodziców do czynnego wspierania i  uprawiania sportu oraz współzawodnictwa wraz ze swoimi dziećmi.

10 000,00

b) małe projekty – zadanie inwestycyjne:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca/y

Opis skrótowy projektu

Szacunkowy koszt projektu

1

Bezpieczne przejście dla pieszych przy "Biedronce" - Armii Krajowej

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 5

Włodzimierz Klata

Wybudowanie bezpiecznego, dwuetapowego przejścia dla pieszych przez ul. Armii Krajowej. Lokalizacja w pobliżu marketu „Biedronka” od strony przychodni lekarskiej. Wysepki, oznakowanie pionowe i poziome, doświetlenie oraz inne elementy powiększające bezpieczeństwo np. odseparowanie pasów ruchu, wypukłe linie strukturalne lub wypukłe elementy punktowe w asfalcie ostrzegające kierowcę przez efekt „stukotania” opon itp.

40 000,00

2

Boisko osiedlowe przy ul. Komuny Paryskiej

Renata Rebicka

Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 32m x 19m. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: demontaż istniejących bramek, dwukrotna wertykulacja istniejącej nawierzchni trawiastej, dosianie trawy, zakup i montaż 2 bramek do gry w piłkę nożną z wypełnieniem wykonanym z siatki stalowej, zakup i montaż piłkochwytów za bramkami oraz od strony siłowni napowietrznej w wysokości 6m na długości ok. 70m, a w przypadku wystarczającej ilości środków także oświetlenie np. lampy solarne.

40 000,00

3

Monitoring na terenie Centrum handlowego w Lęborku

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Aleksander Lesiak

Wykonanie monitoringu na terenie Centrum handlowego polegającego na założeniu kamer w strategicznych miejscach.

30 000,00

4

Wiata rekreacyjno-turystyczna dla mieszkańców Lęborka

Konrad Chmiel, Jan Kiśluk

Wiata z zadaszeniem wraz z miejscem ogniskowym dla mieszkańców Lęborka i turystów przeznaczona do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

40 000,00

5

Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

Bożena i Piotr Pobłoccy

Projekt zakłada budowę boiska do koszykówki dla dzieci i młodzieży obok placu zabaw i basenu miejskiego RAFA. Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami komputerów. Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby "wyciągać" dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

39 779,48

6

Monitoring na terenie Centrum Handlowego 2 w Lęborku

Wyjaśnienia 1

Michał Polejowski

Wykonanie monitoringu na terenie Centrum Handlowego 2 polegającego na założeniu kamer w strategicznych miejscach.

25 000,00

c) duże projekty – zadanie inwestycyjne:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca/y

Opis skrótowy projektu

Szacunkowy koszt projektu

1

Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków

Radosław Zimnowoda

Projekt polega na renowacji schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków. Prace obejmowałyby budowę stopni z kostki kamiennej i obrzeży kamiennych z ewentualnym wykorzystaniem zdatnych do użytku dotychczasowych elementów kamiennych schodów. Dodatkowo niezbędne jest wykonanie w obrysie schodów podjazdu dla wózków. Prace renowacyjne nie wpłyną na przestrzeń wokół inwestycji a jedynie przywrócą funkcję jaką powinny spełniać schody. 

200 000,00

2

Małpi gaj - Oś. Sportowa obok placu zabaw przy basenie "Rafa"

Bożena i Piotr Pobłoccy

Projekt zakłada wykonanie m. in.: trampolin w ziemi, zestawu równoważni, zestawu wspinaczkowo - skałkowego, urządzeń ruchowych itp. Kosze, ławki, teren ogrodzony i inne koszty (np. nawierzchnia piaszczysta)

200 000,00

3

Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę III Etap

Krzysztof Siwka, Adam Matuszek

Budowa trasy pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Łeby na ulicy Matejki-Lotników do ulicy Saperów o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 2,5m. Projektowany odcinek jest kontynuacją wybranego przez mieszkańców Lęborka wiosną 2016 roku zadania "Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę" od ulicy Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych do rzeki Łeby i dalej od torów kolejowych wzdłuż rzeki Łeby w stronę ulicy Matejki oraz wybranego przez mieszkańców Lęborka jesienią 2016 roku zadania "Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę II Etap" na odcinku od urządzeń MPWiK do zabudowań ul. Matejki-Lotników. Z trasy pieszo-rowerowej będą mogły korzystać osoby, które jeżdżą na rowerze, na rolkach, biegają, spacerują czy uprawiają nordic walking. Trasa daje możliwość aktywnego wypoczynku, przez osoby szukające ciszy w otoczeniu pięknej przyrody. Planowany szlak pieszo-rowerowy przechodzi dalej w częściowo utwardzoną drogę prowadzącą wzdłuż rzeki Łeby do granic miasta.

200 000,00

4

Psi park. Spotkania i spacery.

Agnieszka Otrząsek, Iwona Klawikowska

Projekt obejmuje wykonanie bezpiecznego i ogrodzonego terenu przeznaczonego dla aktywnego spędzania czasu dla psów. Park ma być podzielony na strefy: dla szczeniaków i młodych psów oraz dla psów dorosłych. Plac o powierzchni ok. 3-3,5 tys. m2, wyposażony w dwie furtki ze śluzą uniemożliwiającą przypadkowe opuszczenie terenu przez psy. wybieg będzie wyposażony w regulamin korzystania z placu, kosze na psie odchody z podajnikami biodegradowalnych woreczków, ławki oraz urządzenia i przeszkody treningowe takie jak; płotki i koła do przeskakiwania, tunel, podesty itp. wykonane np. z ekologicznego materiału (podlegającego recyklingowi) w pełni barwionego w masie (granulat polistyrenu spienionego). Jeśli środki przeznaczone na zadanie pozwolą i nie będzie przeszkód prawnych proponujemy także wyposażyć Psi Park we wiatę i poidła dla psów.

200 000,00

5

Plac zabaw "Polskich Marynarzy"

Magdalena Kiedroń-Lisowska

Projekt zakłada wykonanie między innymi: zjeżdżalni, piaskownicy, huśtawki, domku zabawowego z liczydłem, pojazdu - samochodu, karuzeli, koszy, ławek, ogrodzenia. Nawierzchnia piaszczysta.

70 000,00

6

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku

Katarzyna Kowalska

Projekt zakłada budowę placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku wraz z infrastrukturą. Na terenie placu proponuje montaż następujących elementów: zestaw nr 13 szt. 1 (zdjęcie w załączeniu), huśtawka podwójna szt. 2, piaskownica Słoneczko 3 szt. 1. W trefie pod urządzeniami proponuję nawierzchnię Cushion FALL (to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami) po obwodzie ograniczoną obrzeżami, z uprzednim usunięciem podłoża trawiastego.

64 000,00

7

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

Robert Sieniek

Projekt zakłada budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x42m o nawierzchni poliuretanowej składającej się z: 2 boisk do koszykówki i do siatkówki oraz 1 boiska do piłki ręcznej. Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje: podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska, nawierzchnię poliuretanową boiska, zakup i montaż boiska obejmującego: słupy i tablice do koszykówki - 4 szt., słupki do siatkówki - 4 szt., bramki do piłki ręcznej 2 szt., malowanie linii, ogrodzenie.

200 000,00

8

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Lęborku

Małgorzata Janczak

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 9 w Lęborku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz monitoringiem

200 000,00