Lp. Wnioskodawca Rodzaj projektu Tytuł projektu Opis projektu
1. Łukaszuk Sławomir duży Szpilkostrada - pewnym krokiem, bez potknięć przez Staromiejską projekt skierowany jest do wszystkich pieszych, spacerujących ulicą Staromiejską ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w szpilkach i na obcasach, rodziców z wózkami, małych dzieci będących pod opieką dorosłych, osób niepełnosprawnych, starszych oraz tych, którym chodzenie po nierównej powierzchni sprawia dyskomfort. Głównym założeniem Szpilkostrady jest ułatwienie przemierzania przez ten niezwykle urokliwy odcinek Lęborka. Tego rodzaju udogodnienie oprócz polepszenia jakości poruszania się zwiększy ruch i zainteresowanie ulicą Staromiejską. Specjalnie wydzielony pas obejmujący część szerokości ulicy będzie szeroki od 1 do 1,5 m. Nowa nawierzchnia ma być wykonana z ciasno ułożonej kostki (np. typu Piccolo), co będzie komponować się z tym samym rodzajem nawierzchni jaki znajduje się na Placu Pokoju. Szpilkostrada jako jednolity fragment ulicy będzie kontrastować z dotychczasowym i pozostającym obok nierównym brukiem bardzo wyraźnie. Nawierzchnia bez uskoków będzie alternatywą dla tych, którym rodzaj obuwia nie pozwala na wędrówki po tzw. kocich łbach. Nowym pasem będzie również zdecydowanie lżej przejechać wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym.
2. Kuriata Łukasz, Brodalski Marcin, Rudyk Zbigniew duży Popiersie INKI wraz z otoczeniem - Park Michalskiego wydarzenie o charakterze oświatowym, prospołecznym mające za zadanie upamiętnienie historyczne bohaterów tzw. Żołnierzy Wyklętych. Przybliżenie mieszkańcom Lęborka postawy patriotycznej, jaką reprezentowali bohaterowie tamtych czasów, tj. Zygmunt Edward Szendzielarz ps. "Łupaszka", Witold Pilecki ps. "Witold", Stanisław Kasznica, Danuta Siedzikówna ps. "Inka", August Emil Fieldorf ps. "Nil". Projekt ten wpłynie także na urozmaicenie atrakcyjności miasta.
3. Siwka Krzysztof, Matuszek Adam duży Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych w stronę rzeki Łeby i dalej wzdłuż rzeki, o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 2,5 m. Z trasy pieszo-rowerowej będą mogły korzystać osoby, które jeżdżą na rowerze, na rolkach, biegają, spacerują czy uprawiają nordic walking. Trasa daje możliwość aktywnego wypoczynku przez osoby szukające ciszy w otoczeniu pięknej przyrody. Planowany szlak pieszo-rowerowy przechodzi dalej w częściowo utwardzoną drogę prowadzącą wzdłuż rzeki Łeby do granic miasta.
4. Karczewski Marcin duży Restauracja zabytkowego prospektu organowego w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku Przedmiotem konserwacji jest szafa organowa w stylu neogotyckim, pochodząca z okresu budowy instrumentu w roku 1881, znajdująca się w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Program prac konserwatorskich i restauratorskich: demontaż ruchomych elementów rzeźbiarskich; wstępne oczyszczenie powierzchni lica i odwrocia z kurzu i brudu; wykonanie odkrywek i pobranie próbek warstw technologicznych w celu rozpoznania kolorystycznego i technologii wykonania poszczególnych elementów; zdjęcie wtórnych nawarstwień, nie uszkadzając przy tym oryginalnych powłok; uzupełnianie ubytków w odkrytej polichromii oraz gruntach lub jej rekonstrukcja; pozostawienie świadka warstw technologicznych w mało widocznym miejscu; wykonanie dezynsekcji i dezynfekcji w miarę potrzeb; uzupełnienie ubytków drewna, elementów rzeźbiarskich; zabezpieczenie warstwy wykończeniowej; montaż – bez użycia śrub krzyżakowych; wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5. Wardęga Władysław mały Rewitalizacja dachu budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną projekt dotyczy generalnego remontu dachu o powierzchni 373m2. Budynek posiada płaskie zadaszenie pokryte drewnianymi krokwiami i deskami, które uległy zestarzeniu z widocznymi ubytkami w drewnianej konstrukcji, co grozi w przyszłości zawaleniem dachu. Warstwa wykończeniowa jest z papy termozgrzewalnej, również niszczącej się, co naocznie można stwierdzić w czasie opadów deszczu, w wyniku których powstają wyraźnie ślady przemakania sufitu. Remont będzie polegał na całkowitej wymianie konstrukcji dachu z uwzględnieniem systemu odwodnienia dla wody deszczowej, z zachowaniem dotychczasowych rodzajów materiału budowlanego. Remont budynku w jego części dachowej zapobiegnie jego dalszej degradacji.
6. Wołocznik Mateusz duży Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku sprzęt ratownictwa technicznego pozwoli na poprawę skuteczności działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego podczas katastrof budowlanych, wypadków komunikacyjnych i działań podczas pożarów. Sprzęt w wersji z własnym zasilaniem akumulatorowym pozwala na szybkie dotarcie do miejsc trudno dostępnych, jak również do miejsc, gdzie nie można używać sprzętu spalinowego. Ten sprzęt pozwoli na szybkie uwolnienie zakleszczonych ludzi w pojazdach podczas wypadków komunikacyjnych.
7. Konkel Kamil mały Rozwój sportowy mieszkańców Lęborka z Klubem Sportowym Agoga Gym projekt ma na celu zwiększenie aktywności sportowej i ruchowej mieszkańców Lęborka. Opiera się na następujących filarach: aktywizacja mieszkańców poprzez trenowanie sportów walki i samoobrony w klubie Agoga oraz na innych obiektach sportowych leżących w obrębie miasta (orliki, siłownie zewnętrzne), zakup sprzętu sportowego umożliwiającego rozwój sportowy młodych adeptów sztuk walki (kaski, ochraniacze, rękawice), zakup profesjonalnego ringu bokserskiego umożliwiającego organizowanie zawodów sportowych rangi mistrzowskiej, a tym samym promowanie miasta, dofinansowanie obozu sportowo - kondycyjnego dla zawodników trenujących w klubie Agoga, promocja klubu Agoga, sportów walki i miasta Lębork przez media lokalne i regionalne.
8. Pobłocki Piotr mały Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie z Klubem Karate Shotokan w Lęborku Główne założenia projektu: 1. Zorganizowanie kursu samoobrony z elementami karate dla kobiet i dziewcząt. Zgłosić się będzie można w otwartym naborze, ogłoszonym w mediach społecznościowych oraz szkołach. Kurs poprowadzi dwóch doświadczonych trenerów z uprawnieniami. Miejsce: sala w budynku ABB, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2. Zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kursu samoobrony: maty tatami, fantomu do ćwiczeń, ochraniaczy dłoni, stóp i piszczeli. Zakupiony sprzęt po zakończeniu realizacji projektu, będzie służył członkom Klubu Karate Shotokan w Lęborku. 3. Obóz sportowo – kondycyjny dla członków Klubu oraz chętnych osób biorących udział w zajęciach z samoobrony. Planowany jest wyjazd dla grupy ok. 40 osób. 4. Piknik sportowy zachęcający dzieci, młodzież i dorosłych do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez uprawianie sportu. Promocja dyscypliny karate WKF / Shotokan. Pokazy kata i kumite w wykonaniu utytułowanych zawodników Klubu Karate Shotokan w Lęborku (w tym Akademickiego Mistrza Polski 2015 w Karate WKF)
9. Sobczak Zdzisław duży SPORTLANDIA - boisko wielofunkcyjne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15mx28m (koszykówka, siatkówka). Nawierzchnia wykonana z poliuretanu lub natryskowo na odpowiednio przygotowane podłoże pod nawierzchnię boiska wg odpowiedniej technologii oraz naniesione linie boiska w dwóch kolorach białym - koszykówka i żółtym - siatkówka. Boisko ogrodzone siatką (np. sznurkową) na słupkach. Po zakończeniu inwestycji obowiązki dot. obsługi i dozoru przyjmie na siebie Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO.
10. Bibliw Marek duży Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych kapitalny remont i modernizacja dużej sali gimnastycznej o pow. 750m2 i wys. 8,80m, który zakłada odnowienie podłoża sali gimnastycznej, tj. uzupełnienie ubytków w parkiecie, cyklinowanie parkietu, trasowanie linii, osadzenie tulei do słupków, lakierowanie oraz odnowienie ścian i sufitu sali gimnastycznej, tj. przygotowanie powierzchni, położenie gładzi i malowanie. Ponadto zakup i montaż doposażenia sali gimnastycznej: kurtyny dzielące boiska, tablica wyników, piłkochwyty, komplet do koszykówki treningowej, komplet do siatkówki treningowej, komplet do siatkówki głównej, komplet do piłki ręcznej, drążek gimnastyczny, komplet drabinek, ławki gimnastyczne z równoważnią
11. Rutkiewicz Wiesława, Lewita - Koszałka Róża duży Spełniamy dziecięce marzenia - Budowa kompleksu zabawowo - sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 (budynek małej szkoły przy ul. E. Plater) oraz siłowni zewnętrznej na terenie szkoły ul. Mireckiego 10 projekt zakłada budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy dwóch budynkach SP8 wraz z niezbędną ogólnodostępną infrastrukturą oraz monitoringiem. Na dz. 46/1 (budynek E. Plater) w północnej części przewidujemy budowę boiska do piłki nożnej o wym. 12,5x25m o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytem. Obok rozbieg do skoku w dal z bezpiecznej nawierzchni (np. poliuretanowy natrysk) z zeskocznią o nawierzchni piaszczystej ograniczony po obwodzie obrzeżami betonowymi. Plac zabaw oraz sprawności podzieliliśmy na dwie strefy: pierwsza dla dzieci w wieku szkolnym, druga dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W strefie pierwszej rozwijającej sprawności ruchowe proponujemy montaż: zestawu do przeskoków, drabinki poziomej, równoważni łamanej, równoważni równoległej, kwadratu wielofunkcyjnego, zestawu zabawowego ze ślizgawkami, basztą i drabinkami. W strefie drugiej przeznaczonej dla dzieci młodszych zarówno ze Szkoły nr 8 jak i Przedszkola nr 2 planuje się montaż następujących urządzeń: bujaki, huśtawki ważki, zestaw zabawowy dla maluchów, wspinaczka, tablicę informacyjną o urządzeniach, tablicę do rysowania dla dzieci. W obu strefach pod urządzeniami proponuje się nawierzchnię piaszczystą po obwodzie ograniczoną obrzeżami betonowymi. Na budynku SP8 planuje się umieszczenie zestawu monitoringu obejmującego teren placu zabaw wraz z dojściem do niego. Przewiduje się zamontowanie 5 kamer obejmujących swoim widokiem teren placu zabaw wraz z dojściem do niego. Od strony Przedszkola nr 2 planuje się wykonanie furtki w ogrodzeniu w celu udostępnienia placu dzieciom. Wzdłuż istniejącego chodnika proponuje się montaż 8 ławek parkowych oraz stolik do gry w szachy i chińczyka z ławkami, a także stół do tenisa. Na terenie SP8 przy ul. Mireckiego 10 planuje się postawienie 3 kompletów urządzeń siłowni zewnętrznej łączonych pylonami, np. orbitrek, prasa nożna, wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc i twister. Proponujemy doposażenie w 4 stoły do gry w szachy i chińczyka z siedzeniami. Pod urządzeniami siłowni proponuję nawierzchnię z kostki betonowej.
12. Szur Halina, Bibliw Stefania mały Siłownia pod chmurką przy ul. Komuny Paryskiej zestaw kilku przyrządów do ćwiczeń fizycznych w plenerze (siłownia pod chmurką) z utwardzeniem terenu w niezbędnym zakresie i w miarę możliwości z ogrodzeniem i z miejscami do siedzenia oraz ewentualną infrastrukturą towarzyszącą.
13. Rebicka Renata duży Plac zabaw przy ul. Komuny Paryskiej przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych projekt zakłada podział urządzeń na urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci pełnosprawnych. Jako centralny element zestaw zabawowy w formie żaglowca o dł. ok 15-25 m, a jako elementy towarzyszące mniejsze urządzenia dostosowane także dla osób niepełnosprawnych, np. huśtawka, karuzela itp. W niezbędnym zakresie pozostałe elementy i prace konieczne ze względów bezpieczeństwa lub dla komfortu użytkowników.
14. Pobłocka Bożena duży Budowa placu zabaw Małpi Gaj projekt zakłada wykonanie m.in. trampolin w ziemi, zestawu równoważni, zestaw wspinaczkowo - skałkowy, urządzeń ruchowych, itp. Ławki, kosze, teren ogrodzony i inne koszty. Nawierzchnia piaszczysta. Lokalizacja: teren obok Pływalni Rafa przy ul. Olimpijczyków, przy placu zabaw wybudowanym ze środków budżetu obywatelskiego 2014
15. Pietrzyk Michał mały Rozwój sportowy dziecka jako inwestycja w jego przyszłość z Akademią Piłkarską Diego Lębork Projekt skierowany jest do dzieci z Lęborka i okolic w wieku 7-10 lat. Główne założenia: nauka i doskonalenie elementów gry w piłkę nożną poprzez zabawy, turnieje i działania promujące aktywny tryb życia (np. festyny rodzinne), zakup sprzętu sportowego umożliwiający wszechstronny rozwój sportowy dzieci (piłki, małe bramki przenośne, pachołki sportowe, znaczniki oraz inne trenażery), zakup odzieży treningowej dla dzieci chcących rozwijać swoje zainteresowania i pasje w Akademii Piłkarskiej Diego, dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla chętnych dzieci z Lęborka i okolic, dofinansowanie szkoleń i kursów dla trenerów
16. Grudzień Piotr, Świątek Łukasz mały Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork założeniami i celem projektu są działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze prospołecznym, oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia kobiet i dzieci. 1. zwiększenie pozalekcyjnej aktywności fizycznej i kobiet i dzieci, poprzez wspólne całoroczne treningi na obiektach sportowych, promowanie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, wzajemnego szacunku i zasad współzawodnictwa; 2. organizacja integracyjnego dnia dziecka wraz z turniejem charytatywnym dla chorego chłopca, 2. start drużyny kobiecej w III lidze piłki nożnej kobiet w ramach struktur PZPN, 4. promowanie naszego miasta w rozgrywkach i turniejach oraz poprzez media społeczne i regionalne, 5. zakup i doposażenie w sprzęt i odzież treningową dla uczestników projektu (sprzęt treningowy, dresy, stroje sportowe, piłki meczowe i treningowe, ochraniacze, rękawice, itp wyposażenie), 6. opłacenie kosztów transportu z tytułu wyjazdów na badania lekarskie oraz udział w zawodach i turniejach w ramach rozgrywek juniorskich i III ligi kobiet PZPN i LZS oraz innych w celu promocji miasta Lęborka i jego mieszkańców, 7. dofinansowanie obozów szkoleniowych
17. Mihuniewicz Daniel duży Punkty powszechnego dostępu do AED projekt polegać będzie na zakupie 16 urządzeń AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny, w tym montaż AED w odpowiednich szafkach w miejscach publicznych (10 szt.) oraz wyposażenie instytucji i organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w AED (6 szt.). Dodatkowo zakup fantoma do nauki RKO i AED oraz AED szkoleniowego celem przeszkolenia osób w obsłudze AED oraz resuscytacji. Przeszkolenie pracowników oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, organizacja i przeprowadzenie otwartych szkoleń dla mieszkańców w zakresie BLS/AED. 
18. Bocian Rafał duży Poprawa stanu sanitarno - socjalnego w budynku Lęborskiego Parasola projekt ma na celu remont pomieszczeń sanitarnych (toalet) w budynku po dawnym Zwarze - Lęborski Parasol oraz stworzenie pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem przy świetlicy Lęborskiego Parasola. Zadanie ma polegać na remoncie toalet na I i II piętrze poprzez wyburzenie obecnych kabin, wymianie okładziny ściennej (nowe kafelki), montaż kabin, montaż sanitariatów podwieszanych, montaż podgrzewacza wody, suszarek do rąk, dystrybutorów mydła, umywalek wraz z armaturą, blatem i lustrami, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana składów grzewczych na energooszczędne (płaskie - obecnie są rury fawiera), wymiana drzwi wejściowych do toalet. Dodatkowo przygotowanie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z systemem powiadomienia (dzwonek alarmowy) w pomieszczeniu pomiędzy toaletą damską i męską. Zamontowanie oznakowania toalet. Stworzenie w okolicy sali 108 pomieszczenia socjalnego, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę (szafki, zlew, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zestaw naczyń). Dodatkowo należy wymienić tablicę rozdzielczą elektryczną na I piętrze (z bezpiecznikami) dla poprawy bezpieczeństwa budynku i podłączeń urządzeń w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym.