Lista projektów dopuszczonych do głosowania w 2015 roku

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Opis projektu

Wartość projektu

1.

Łukaszuk Sławomir

Plac sportów miejskich

 

Plac sportów miejskich jest torem przeszkód o konstrukcji stalowej usytuowany na otwartej przestrzeni w Parku Michalskiego - alternatywa dla istniejących siłowni zewnętrznych. Osoba ćwicząca zamiast podnosić dodatkowy zewnętrzny ciężar podejmuje wyzwanie treningowe polegające na czynnościach siłowych z wykorzystaniem własnej masy ciała. Teren placu wyposażony będzie następującymi urządzeniami: drążkami, poręczami, kołami gimnastycznymi, mini ściankami, drabinkami.

121 000,00 zł

2.

Łukaszuk Sławomir, Skupin Ewa, Grabowska Mariola, Tyda Anna, Borlik Alicja

Tor wrotkarski przy stawku

Do istniejącego układu parkowych ścieżek dookoła stawu w Parku Chrobrego wkomponowano ogólnodostępny obiekt rekreacyjny. Koncepcja przewiduje wykorzystanie nawierzchni bitumicznej otaczającej staw, do uprawiania sportów wrotkarskich. Ścieżki parkowe zostaną zrewitalizowane i przystosowane do potrzeb uprawiania sportów wrotkarskich, biegowych. Zaplanowano też postawienie nowych ławek, nasadzenie drzewek, krzewów. Wkomponowano wygrodzenia w postaci żywopłotu.

200 000,00 zł

3.

Fidala Marcin

Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER - AMICUS Lębork w elektroniczny system obsługi strzelnicy

 

Modernizacja strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork polegająca na wyposażeniu obiektu sportowego w system obsługi i oceny tarcz elektronicznych.

200 000,00 zł

4.

Rudyk Zbigniew / Leciejewski Leszek

Parking przy kinie Fregata

Budowa przy LCK Fregata parkingu dla samochodów osobowych i autobusu

125 000,00 zł

5.

Pawski Mirosław

Towarzystwo Przyjaciół Lęborka

Ławeczka Paula Nipkowa

Postawienie ławeczki Paula Nipkowa w centrum miasta na ulicy Staromiejskiej, niedaleko kamienicy, w której urodził się twórca telewizji

110 000,00 zł

6.

Caronia Agnieszka

Program Profilaktyki Wad Postawy i promocji zdrowego stylu życia dzieci w wieku 5-10 lat z zastosowaniem innowacyjnej metody komputerowej FreeMed Posture

Zahamowanie i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy w wieku 5-10 lat jako problemu społecznego stwarzającego zagrożenie cywilizacyjne, realizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym dla potrzeb najmłodszych mieszkańców, poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców - rodzin z dziećmi w wieku 5-10 lat, rozwój dostępności badań diagnostycznych i specjalistów ortopedii dziecięcej w zakresie profilaktyki wad postawy metodą FreeMed Posture, których w Lęborku brakuje, wzrost świadomości rodziców, samorządów o istniejącym problemie społecznym jakim są wady postawy ciała i ich skutki oraz promocji zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród lokalnej społeczności, przeprowadzenia badań przez doświadczonych i kompetentnych specjalistów ortopedii, rehabilitacji, fizjoterapii, dietetyki z wykorzystaniem tylko nowoczesnej technologii diagnostycznej FreeMed Posture, analizatora składu ciała, wydruk indywidualny w formie elektronicznej z opisem badań pod kątem wad pleców i stóp, koślawości i szpotawości kolan i pięt, asymetrii obciążenia kończyn dolnych, wydruk indywidualny z opisem badania antropometrycznego składu ciała, opracowanie ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci i ich rodziców, wychowawców z podziałem na rodzaje występujących dysfunkcji, współpraca z dyrektorami placówek w celu organizacji i przekazania ankiet dla rodziców wyrażających zgodę na przeprowadzenie badań i wyznaczenie terminów, zdiagnozowanie problemu społecznego w zakresie wad postawy ciała dzieci od 5-7 r. życia z Lęborka i przygotowanie raportu zawierającego wykresy i analizy występowania poszczególnych wad postawy ciała z podziałem na płeć i wiek w formie pisemnej i elektronicznej dla władz miasta, kontynuacja programu w 2016-2017 dzieci których diagnoza wykazała dysfunkcje postawy ciała poprzez kolejny Program Kompensacyjno - Rehabilitacyjny oraz diagnozowanie kolejnych roczników 2005-2007

199 579,80 zł

7.

Perłak Jacek Ziemkowscy Witold i Joanna

Bezpieczne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów (między piekarnią -cukiernią Janca a sklepem mięsnym Gzella)

 

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych (wyniesionego) w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów (między piekarnią -cukiernią Janca a sklepem mięsnym Gzella)

15 000,00 zł

8.

Sobczak Zdzisław

Lęborskie błonia sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15mx28m do koszykówki i siatkówki. Nawierzchnia wykonana z poliuretanu lub natryskowo na odpowiednio przygotowane podłoże pod nawierzchnię boiska według odpowiedniej technologii oraz naniesione linie boiska w dwóch kolorach białym - koszykówka i żółtym - siatkówka. Boisko ogrodzone siatką (np. sznurkowa) na słupkach

200 000,00 zł

9.

Kulaszewicz Danuta

Utwardzenie terenu nr dz. 60/2 obr. 4 za budynkiem Kossaka 3

Utwardzenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 60/2 obr. 4. Główne założenia: wykonanie dokumentacji projektowej, remont istniejącego wpustu deszczowego, korytowanie, wykonanie podbudowy, utwardzenie terenu kostką brukową typu Polbruk

85 312,80 zł

10.

Jażdżewska Joanna

Ruch to zdrowie - ścieżka rekreacyjno - spacerowa z siłownią pod chmurką przy ulicy Harcerzy, etap I

Budowa ścieżki rekreacyjnej o szer. 3 m między ulicą Harcerzy a równoległym kanałem melioracyjnym. Po drugiej stronie ul. Harcerzy jest plac na którym mogłaby powstać siłownia na świeżym powietrzu. Projekt zakłada powstanie ścieżki rekreacyjnej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Strzelców Podhalańskich, tj. na odcinku ok. 250 m oraz siłowni pod chmurką na przeciwległej działce

187 500,00 zł

11.

Karczewski Marcin

Dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku

Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z okazji 70-lecia pracy ojców franciszkanów w Lęborku: trzy koncerty, dwie msze św. (scena, nagłośnienie, światła, telebim, prąd, ochrona i obsługa medyczna), zorganizowanie konferencji (nagłośnienie, ew. wynajem sali), wykonanie gadżetów pamiątkowych, zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców, zorganizowanie wystawy zdjęć i pamiątek dokumentujących pobyt i pracę franciszkanów w Lęborku, konkurs plastyczno - literacki, turniej wiedzy o franciszkanach, mecz piłki nożnej.

72 000,00 zł

12.

Filipiak Zbigniew

Przystosowanie pobocza ulicy z rowem bezodpływowym do parkowania samochodów użytkowników działek

Przystosowanie pobocza z istniejącym rowem polegające na (3 opcje): przykryciu go płytami ażurowymi typu Jumbo o szer. 1-1,20 m w zalezności od szerokości rowu lub położeniu na dnie rowu rury drenarskiej i przysypanie jej ziemią lub zasypanie rowu ziemią (częściowo już jest zasypany), ponieważ i tak po silnych deszczach nie zbierała się w nim woda. Lokalizacja: ul. Gliniana w Lęborku..

15 000,00 zł

13.

Szymanowska Hanna, Mazur Krystyna, Borzeszkowska Małgorzata, Mańska Bogusława

Trasa Nordic Walking - marsz po zdrowie

Budowa trasy prozdrowotnych form aktywności ruchowej - wytyczenie i oznakowanie ścieżek dla osób uprawiających NW. Wejścia zlokalizowane przy istniejących obiektach: stadion miejski, basen, siłownia na powietrzu i ogólnodostępnych terenach zielonych. Trasy prowadzone leśnymi duktami, pokrywające się na pewnych odcinkach: trasa zdrowotna (ok. 3 km), trasa rekreacyjna (ok. 6 km), trasa profesjonalna (12 km). Projekt przewiduje wytyczenie 3 pętli, oznakowanie przebiegu ścieżek (ok. 300 znaków), wykonanie 4 tablic z opisami ćwiczeń oraz ilustracjami, zamontowanie 3 tablic z pomiarem tętna, wykonanie i zamontowanie 2 ławek na początku trasy, wykonanie tablicy i umieszczenie jej przy Bramie Kaszubskiego Pierścienia, projekt techniczny i kosztorys, opracowanie i wydrukowanie przewodników

38 000,00 zł

14.

Szymikowski Adam

Małpi gaj - zabawowy raj. Strefa aktywności i rekreacji dla dzieci

Projekt zakłada wykonanie modularnego układu trampolin w ziemi. Planuje się wyposażenie dodatkowe linowe i wspinaczkowe: zestaw wspinaczkowy skałkowy, zestaw sprawnościowy liniowy, zestaw równoważnia, zjazd linowy, tunel, zjeżdżalnia - pojazd księżycowy dla najmłodszych, tunel z lin, huśtawka bocianie gniazdo, walec, urządzenie ruchowe Blue Bac Ball, ławki parkowe, kosze na śmieci. Pod urządzeniami nawierzchnia piaszczysta. Ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego siatką stalową na słupach. Lokalizacja:  działka nr 135 obr. 8 (Park Chrobrego

199 600,00 zł

15.

Oszmian Bogdan, Litwin Jarosław

Bezpieczna droga do szkół i przedszkoli

Wyniesienie skrzyżowania ulic Targowa –Węgrzynowicza - Różyckiego wzorem skrzyżowania ulic Kusocińskiego - Teligi. Wyniesione powinny być też przejścia dla pieszych na ul. Targowej (w obrębie skrzyżowania). Od ul. Różyckiego oznakowanie winno zmienić się na znak STOP; utworzenie i wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej na wysokości marketu "Biedronka"; utworzenie przejścia dla pieszych (bez wyniesienia) na ul. Czołgistów przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej; wyniesienie skrzyżowania ulic  10 Marca-Grunwaldzka wzorem skrzyżowania ulic Kusocińskiego - Teligi, wyniesione powinny być tez dwa przejścia dla pieszych na ul. 10 Marca (w obrębie skrzyżowania); utworzenie i wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Mściwoja II

120 000,00 zł

16.

Stenka Adam, Lęborczanie związani ze środowiskiem "Ziemi Lęborskiej"

Atrakcyjna przestrzeń rekreacji dla młodzieży i seniorów

Projekt proponuje przygotowanie (pierwszy etap) zagospodarowania rekreacyjnego Placu Piastowskiego od boiska Orlik do ul. Bohaterów Westerplatte oraz części Parku Michalskiego, tak aby stanowiły atrakcyjną przestrzeń wypoczynku dla Lęborczan aż czterech pokoleń. Na Pl. Piastowskim proponujemy budowę nowego systemu ścieżek utwardzonych tworzących nowy układ komunikacyjny: ciąg zapewniający wygodne dojście do istniejących boisk oraz nowe wyjścia na chodniki ulic otaczających Plac.. Wypoczynkowi podporządkowany ma być ciąg ścieżek wewnętrznych, przy których umieszczone będzie 14 ławek, otoczonych pergolami na kwiaty i rośliny pnące. Ścieżki wewnętrzne będą podprowadzać pod istniejące urządzenia siłowni (możliwa zmiana lokalizacji) oraz planowane stoły szachowe, do szachownicy z kostki na powierzchni ziemi oraz na plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Całość terenu rekreacyjnego ma być ogrodzona, z trzema furtkami i bramą wjazdową. Uzupełnieniem oferty jest budowa 6-stanowiskowej siłowni plenerowej w Parku Michalskiego w sąsiedztwie Placu Zabaw zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

200 000,00 zł

17.

Pobłoccy Bożena i Piotr

Budowa parkingu przy ul. Teligi (obok kościoła)

I etap budowy parkingu. Projekt dotyczy wykonania parkingu o powierzchni ok. 1000-1200 m2 na os. Sportowa przy ul. Teligi (obok kościoła)

200 000,00 zł

18.

Piankowska Alina

Budowa drogi osiedlowej oraz ciągu pieszego

 

Ciąg pieszy wykonany będzie z kostki brukowej betonowej w ilości 200 m2 natomiast ciąg uliczny wykonany będzie z kostki brukowej betonowej w ilości około 500 m2.. Wykonanie nowego ciągu pieszego umożliwi prawidłowe poruszanie się mieszkańców osiedla pomiędzy ul. Stamma a ul. Łasaka. Wykonanie nowego ciągu ulicznego umożliwi dojazd od ul. Teligi do budynków przy ul. Łasaka 17 i 19 oraz do budynków przy ul. Stamma 1 i 3 od strony klatek schodowych betonowej

125 000,00 zł

19.

Matuszek Adam

Rowerem i na rolkach nad rzekę Łebę I etap

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czołgistów od ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych o nawierzchni asfaltowej o szer. 2 m i dł. 240 m oraz szlaku pieszo-rowerowego od ul. Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych w stronę rzeki Łeby zakończonego pętlą rolkową, składającego się z dwukierunkowej trasy rowerowej i pieszej o nawierzchni asfaltowej o szer. 3 m i dł. 250 m. Oznakowany szlak wyposażony w elementy małej architektury: 5 ławek, drewniany stół, kosze, stojaki na rowery, altanę, tablicę informacyjną, oświetlony 8 latarniami

200 000,00 zł

20.

Petk Jerzy

Remont i modernizacja zdegradowanej powierzchni m. Lębork

Realizacja projektu ma polegać na wybraniu nawożonej przez długie lata szlaki, czarnej ziemi i innych rzeczy. Następnie zamontowanie dodatkowych studzienek wód opadowych, utwardzenie i wyprofilowanie terenu z jednoczesnym wyłożeniem betonowych płyt Eko-Jumbo od strony parku i w częściach wjazdowych, a od strony ul. Okrzei demontaż połamanych płyt chodnikowych, utwardzenie i wyłożenie nowymi płytami. Lokalizacja: powierzchnia miasta wokół kamienic 4, 5, 6 i 7 przy ul. Okrzei w Lęborku

200 000,00 zł

21.

Konkel Kamil

Rozwój sportowy Lęborka z klubem sportowym Agoga

Aktywizacja mieszkańców poprzez trenowanie sportów walki i samoobrony w klubie Agoga oraz na miejskich obiektach sportowych, zakup sprzętu sportowego (worki treningowe, manekin, kaski, ochraniacze, rękawice, maty sportowe), opłacenie licencji i badań lekarskich zawodników klubu Agoga, dofinansowanie obozu kondycyjnego dla zawodników klubu, dofinansowanie szkoleń dla trenerów i zawodników

60 000,00 zł

22.

Karczewski Marcin

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla chóru Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku

 

Zakup 8-10 szt. mikrofonów bezprzewodowych, zakup odsłuchu dla chóru Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku

10 000,00 zł

23.

Gryń Jarosław

Żołnierze Niezłomni. Tablice informacyjne w Parku Michalskiego

Opracowanie, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego wzdłuż Alei Żołnierzy Wyklętych w Parku Michalskiego. Projekt zakłada postawienie 4 lub 5 tablic o pow. ekspozycyjnej ok.. 150x100 cm i wys. ok. 200 cm. Treść tablic ma w czytelny i ciekawy sposób opisać historię tzw. Żołnierzy Wyklętych i ich zasługi w walce o Niepodległą Polskę. Ważnym elementem ekspozycji powinno być odniesienie do rtm. Jana Skorba ostatniego komendanta Okręgu Nowogródzkiego AK, który powojenne lata spędził w Lęborku i okolicach, tutaj też został pochowany.

35 000,00 zł

24.

Klukowski Marcin

Sportowy Lębork

To projekt mający na celu udostępnienie nowych form aktywności ruchowych dla dorosłych mieszkańców powiatu lęborskiego wraz z promocją zdrowego stylu życia. W ramach projektu Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA chce zorganizować zawody sportowe w grach zespołowych i sportach indywidualnych w dyscyplinach: siatkówka plażowa, kolarstwo, piłka siatkowa zespołów mieszanych. Zorganizowanie pikniku sportowego dla mieszkańców, Tygodnia Lęborskiego Sportu oraz Sportowego Piątku. Planowane imprezy podzielone są na zespołowe i indywidualne, będą udostępniane jak największej liczbie mieszkańców z podziałem na kategorie wiekowe i płciowe, żeby uczestnicy mogli rywalizować z osobami w najbardziej im pasujących kategoriach

61 000,00 zł

25.

Klukowski Marcin, Kurzydło Andrzej

Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2 w Lęborku

Zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych. Zakupiony sprzęt pozwoli doposażyć bazę sportową Gimnazjum nr 2 oraz wymienić zużyte już elementy wyposażenia miejskiej hali sportowej. Projekt przewiduje zakup sprzętu sportowego używanego w dyscyplinach sportowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, unihokej, sprzęt koordynacyjny oraz stroje sportowe dla szkolnych zespołów. Wyposażenie hali sportowej: słupki do siatkówki, siatki do siatkówki, wózki na piłki i apteczka medyczna. Sprzęt w głównej mierze będzie wykorzystywany przez społeczność  szkolną Gimnazjum nr 2 i inne grupy społeczne mające zajęcia na obiektach sportowych

42 007,91 zł

26.

Romanowski Artur

Budowa sieci komputerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3

Budowa sieci komputerowej w szkole, która połączy wszystkie komputery w szkole w jedną całość, którą będzie można w łatwy sposób zarządzać. Zostanie zakupiony serwer oraz oprogramowanie, które pozwoli na przechowywanie prac uczniów na ich własnych kontach przez cały okres kształcenia w szkole. Zostaną zabezpieczone potrzeby administracyjne szkoły (księgowość, kadry, zarządzanie stołówką i strefami dostępu oraz monitoringiem). Zostaną też zakupione nowe komputery do sal lekcyjnych.

199 000,00 zł

27.

Karcz Jacek

Tablice informacyjne 2 sztuki stojące z zamykaną szybą identyczne do tablic już stojących obok fontanny z żabkami i Domu Towarowego „Kupiec” od strony ronda

Rozszerzenie obszaru informacyjnego dla mieszkańców Lęborka i gości przyjeżdżających w nasze okolice. Na tereny o dużym ruchu ludności, dokąd informacje powinny dotrzeć i wspomóc zainteresowanie wydarzeniami dziejącymi się na naszym terenie. Obszar terenu w pobliżu supermarketów Lidl i Kaufland oraz na placu od frontu Dworca PKP

20 000,00 zł