Lista projektów dopuszczonych do głosowania w 2014 roku

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Opis projektu

Wartość projektu

 1.  

Mariusz Guzek

Wspólnota Mieszkaniowa "Wyszyńskiego 4" Lębork,

Rewitalizacja podwórka przy ul. Wyszyńskiego 4

Utwardzenie nawierzchni podwórka poprzez wyłożenie jej kostką brukową; remont muru, który oddziela podwórko od kościoła Św. Jakuba; usunięcie z trawnika krzewów bzu i zastąpienie ich krzewami lub drzewami niskopiennymi

44 507,60 zł

 1.  

Danuta Płotka

Remont, przebudowa i zagospodarowanie ulicy Plac Młodzieży

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej łącznie z zatoczkami na miejsca postojowe, zagospodarowanie terenu zielonego

200 000,00 zł

 1.  

Jan Formela

Poszerzenie i umocnienie pobocza na ul. Chłopskiej wzdłuż ogródków działkowych

Poszerzenie pobocza ul. Chłopskiej wzdłuż ogródków działkowych; na odcinku ok. 280 m przy użyciu elementów prefabrykowanych typu L (wykonanie koryta, wykonanie ławy betonowej C12/15 pod ściankę oporową, ustawienie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych L 105/99, warstwa odsączająca z piasku 10 cm, wykonane podbudowy z KŁSM 0-31,5 20 cm, ułożenie kratek trawnikowych)

140 000,00 zł

 1.  

Agnieszka Pujsza - Pomorska ; Janina Pujsza

Nowocześnie i bezpiecznie. Plac Zabaw w Parku im Michalskiego

Modernizacja placu zabaw w Parku Michalskiego poprzez wyłożenie części istniejącego placu nawierzchnią syntetyczną (ok. 500m2) oraz montaż nowych zabawek, ławek i monitoringu wizyjnego

200 000,00 zł

 1.  

Sławomir Łukaszuk

Po zdrowie na siłownię "pod chmurką"

Stworzenie ogólnodostępnej, darmowej siłowni na świeżym powietrzu przeznaczonej dla osób w każdym wieku

45 000,00 zł

 1.  

Jacek Perłak

Bezpieczne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów (między piekarnią-cukiernią Janca a sklepem mięsnym Gzella)

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych (przejście wyniesione)

15 000,00 zł

 1.  

Jerzy Petk

Remont i modernizacja zdegradowanej powierzchni miasta Lębork przy ul. Okrzei

Wybranie szlaki i czarnej ziemi oraz innych materiałów wyrównujących nawierzchnię podwórza, zamontowanie dodatkowych studzienek wód opadowych, utwardzenie i wyprofilowanie terenu z jednoczesnym ułożeniem betonowych płyt typu eko-jumbo od strony parku i w częściach wjazdowych na podwórze, a od strony ul. Okrzei demontaż połamanych płyt chodnikowych, utwardzenie nawierzchni i wyłożenie nowymi płytami.

130 000,00 zł

 1.  

Mariusz Tkaczyk

Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork

Zakup sprzętu sportowego na stadion, dostępnego dla wszystkich 9 drużyn trenujących w klubie (bramki, mur do rzutów wolnych, przyrządy do treningów szybkościowych, pachołki, kapsle, znaczniki), doposażenie drużyn w niezbędny sprzęt sportowy (piłki, stroje, dresy), dofinansowanie 4 obozów sportowych dla drużyn juniorskich Pogoni (50% kosztów obozu), organizacja w Lęborku 6 młodzieżowych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz sfinansowanie do końca lutego 2015 r. udziału drużyn juniorskich w 12 turniejach piłkarskich na terenie Pomorza, promocja sportu, piłki nożnej przez media lokalne i regionalne

100 000,00 zł

 1.  

Sławomir Łukaszuk

Tor wrotkarski przy stawku. Zdrowo i sportowo.

Utworzenie wokół stawku w Parku Chrobrego toru wrotkarskiego, zrewitalizowanie ścieżek parkowych i przystosowanie ich do potrzeb uprawiania sportów wrotkarskich, biegowych, nasadzenie krzewów i drzewek oraz ogrodzenia w postaci żywopłotu

180 000,00 zł

 1.  

Leszek Leciejewski

Modernizacja chodnika przy ul. Okrzei

Wymiana starej asfaltowej nawierzchni chodnika na betonową kostkę brukową (projekt, pozwolenia, usunięcie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy i ułożenie nowej kostki betonowej)

90 000,00 zł

 1.  

Zygmunt Lis

Remont drogi

Remont drogi i chodników od ul. Czołgistów do SP nr 8

200 000,00 zł

 1.  

Danuta Rybak

Rozrywka umysłowa na powietrzu

Montaż kamiennych stołów z siedziskami do gry w szachy, chińczyka - pl. Pokoju, ul. Staromiejska, bulwar nad rz. Łebą

20 000,00 zł

 1.  

Bogdan Oszmian

Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Mireckiego

Przejście dla pieszych przez ul. Mireckiego u zbiegu z ul. E. Plater będzie elementem spowalniającym ruch drogowy poprzez wyniesienie go ponad powierzchnię jezdni, oznaczenie jaskrawym kolorem i oświetlenie latarnią włączającą się automatycznie gdy pojawi się pieszy.

20 000,00 zł

 1.  

Bogdan Oszmian

Wybieg dla psów. Osiedle Sikorskiego

Utworzenie odizolowanego, bezpiecznego, ogrodzonego miejsca dla psów, gdzie będą one mogły swobodnie biegać korzystając z różnych przeszkód i urządzeń do zabawy; wydzielenie ok. 800 m2 terenu, ogrodzenie siatką drucianą, montaż furtki, montaż ławek, montaż koszy na odchody, montaż toru przeszkód: slalom, kładka, ścianka z otworem lub koło do skoku, pochylnia.

30 000,00 zł

 1.  

Ryszard Wenta

Ścieżka zdrowia wraz z oświetleniem w Parku Chrobrego

Na trasie liczącej ok. 1200 m (biegnącej po istniejących ścieżkach spacerowych od polany przy czołgu , dalej wokół wieży ciśnień, po obrzeżach parku, z zakończeniem przy podejściu na schody) ma być ustawionych 12 stacji z przyrządami umożliwiającymi ćwiczenia; na początku ścieżki należy umieścić planszę z lokalizacją ścieżki i rozmieszczeniem stacji oraz wskazówkami, jak korzystać ze ścieżki. Oświetlenie ścieżki: montaż ok. 40 lamp niższych (co ok. 30 m) lub ok. 25 lamp wyższych

195 000,00 zł

 1.  

Anita Patelczyk

Poprawa stanu nawierzchni Bulwaru turystyczno-rekreacyjnego nad rzeką Łebą - od Zamku Krzyżackiego do starego basenu

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi spacerowej od budynku Sądu Rejonowego w kierunku kortów tenisowych wzdłuż rzeki Łeby na odcinku ok. 430 m.

148 000,00 zł

 1.  

Kazimierz Ellwart

Wjazd na osiedla przy ul. I-go Maja z dojazdem do garaży wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) Ograniczniki ruchu samochodów. Modernizacja oświetlenia

Wjazd na osiedle 1 Maja. Wyłożenie wjazdu i dojazdu do garaży kostką brukową oraz pasa (ok. 2km) od strony budynku nr 6 grysem kamiennym na podbudowie. Postawienie ograniczników ruchu samochodów na krawędzi istniejącego chodnika. Wykonanie odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez wymianę słupa i lampy. Obszar do zagospodarowania ok. 300m2

50 000,00 zł

 1.  

Marcin Becker

Budowa drogi Kossaka bis

Budowa drogi o szer. 5m wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Jezdnia o nachyleniu jednospadowym do ścieku przykrawężnikowego. Warstwy konstrukcyjne drogi: 20 cm nasyp, następnie geotkanina, warstwa odsączająca o gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia bitumiczna 10 cm w tym 6 cm warstwa wiążąca oraz 4 cm warstwa ścieralna. Zaprojektowano kolektor deszczowy o przekroju fi 200, 2 studnie betonowe, 2 studnie plastikowe i 4 wpusty uliczne. Na całej długości drogi po obu jej stronach przewiduje się krawężnik 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

200 000,00 zł

 1.  

Artur Obolewski

Siłownia zewnętrzna w Parku Michalskiego

Wykonanie w Parku Michalskiego siłowni na świeżym powietrzu, montaż 9 urządzeń umożliwiających kompleksowy trening polegający na poprawie kondycji, koordynacji ruchowej i równowagi rozciąganiu mięśni i aktywacji stawów. Przy proponowanych urządzeniach podłoże może stanowić nawierzchnia syntetyczna, trawnik czy kostka brukowa

200 000,00 zł

 1.  

Monika Duniec

Plac zabaw

Plac zabaw z elementami zabawowymi obok basenu na ul. Olimpijczyków. Nawierzchnia syntetyczna, teren ogrodzony

100 000,00 zł

 1.  

Adam Szymikowski

Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Tęczowa Kraina Zabawy dla małych Lęborczan w Parku Chrobrego

Podział terenu na strefy wiekowe dzieci, wyposażenie z urządzenia dostosowane do wieku dzieci, wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, teren powinien być objęty całodobowym monitoringiem z kamer

196 000,00 zł

 1.  

Patryk Łukaszuk

Ściany jak ze snu - charytatywne, artystyczne malowanie ścian dla najmłodszych

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży do lat 15 polega na artystycznym upiększaniu ścian w miejscach, gdzie najczęściej przebywają najmłodsi czyli przedszkola, szkoły, domy dziecka. Rewitalizacja ścian w pokojach zabaw, świetlicach szkolnych, klasach oraz nadanie nowego blasku miejscom zabaw i wypoczynku dzieci i rodziców w nowo powstałych piaskownicach i placach zabaw w Lęborku

10 000,00 zł

 1.  

Michał Fidala

Wyposażenie w niezbędny sprzęt nowo zaadoptowanej strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork

Zakup transporterów tarcz, sejfów do przechowywania broni pneumatycznej

8 000,00 zł