1. Głosowanie przeprowadzono w dniach 1-14 października 2016 r. w formie:
 1. elektronicznej przez formularz zamieszczony na stronie projekt.obywatelskilebork.pl
 2. papierowej w następujących punktach:

1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 października 2016 r. do 4 października 2016 r. w godz. 10.00 – 18.00;

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 października 2016r. do 8 października 2016 r. w godz. 10.00 – 18.00;

3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 października 2016 r. do 14 października 2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 1. Komisja ds. przeprowadzenia głosowania wydała po 654 karty do głosowania w każdej kategorii.
 2. Otwarcia urny i przeliczenia kart i głosów wyjętych z urny dokonano w dniu 17.10.2016 r.
 3. Z urny wyjęto po 654 karty z każdej kategorii, w tym:
 1. w kategorii projekt – zadanie nieinwestycyjne 63 karty nieważne, 6 głosów nieważnych
 2. w kategorii mały projekt – zadanie inwestycyjne 62 karty nieważne, 8 głosów nieważnych
 3. w kategorii duży projekt – zadanie inwestycyjne 12 kart nieważnych, 6 głosów nieważnych
 1. W systemie elektronicznym zagłosowało 821 osób.
 2. Do głosowania uprawnionych było 27 992 osoby, głosy oddało ogółem 1475 osób, tj. 5,27% uprawnionych do głosowania.
 3. Do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2017 rok zakwalifikowały się następujące projekty:
 1. projekty – zadania nieinwestycyjne:

Nr projektu

Tytuł projektu i wnioskodawca

Wymagane minimum głosów

Liczba uzyskanych głosów

internetowych

papierowych

ogółem

4

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w podręczne radiotelefony Hytera PD565, Mateusz Wołocznik

50

179

215

394

2

Rozwijanie zainteresowań sportowych z Akademią Piłkarską Diego Lębork, Michał Pietrzyk

50

146

75

221

3

Kurs samoobrony dla kobiet,

Piotr Pobłocki

50

73

98

171

1

Lęborski Hyde Park,

Jerzy Skorupiński

50

65

74

139

 1. małe projekty – zadania inwestycyjne:

Nr projektu

Tytuł projektu i wnioskodawca

Wymagane minimum głosów

Liczba uzyskanych głosów

internetowych

papierowych

ogółem

3

Rowerem przez Park Michalskiego,

Krzysztof Siwka, Adam Matuszek

100

228

244

472

1

Rozbudowa placu zabaw "MAŁPI GAJ" w Parku Chrobrego,

Adam Szymikowski

100

181

159

340

2

Częściowa rekultywacja terenu zielonego, wymiana ławek parkowych na nowe, poprawa chodników spacerowych, Witold Bań

100

114

181

295

 

 1. duże projekty – zadania inwestycyjne:

Nr projektu

Tytuł projektu i wnioskodawca

Wymagane minimum głosów

Liczba uzyskanych głosów

internetowych

papierowych

ogółem

6

Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych, Marek Bibliw

150

295

58

353

2

Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę II etap,

Krzysztof Siwka, Adam Matuszek

150

129

122

251

3

Plac zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych,

Renata Rebicka

150

84

122

206

4

Parking Konopnicka – Wolności,

Ewa Repp, Kazimierz Duwe

 

150

 

51

118

169

 

 1. Pozostałe projekty uzyskały następującą liczbę głosów:
 1. projekty – zadania nieinwestycyjne:

Nr projektu

Tytuł projektu i wnioskodawca

Wymagane minimum głosów

Liczba uzyskanych głosów

internetowych

papierowych

ogółem

6

Poznaj tajemnice Lęborka - piknik historyczny, Jan Kiśluk, Wiesława Rutkiewicz

50

49

76

125

5

Patriotyczny Lębork, Konrad Chmiel Krzysztof Siwka Michał Kozłowski

50

46

47

93

 

 1. duże projekty – zadania inwestycyjne:

Nr projektu

Tytuł projektu i wnioskodawca

Wymagane minimum głosów

Liczba uzyskanych głosów

internetowych

papierowych

ogółem

8

Psi park. Spotkania i spacery. Agnieszka Otrząsek, Iwona Klawikowska

150

107

57

164

1

MAŁPI GAJ - oś. Sportowa obok placu zabaw, Bożena i Piotr Pobłoccy

150

60

83

143

7

Altana spotkań i pojednania w miejsce stalinowskiego czołgu w Parku Chrobrego, Ryszard Wenta

150

35

51

86

5

WESOŁE PRZEDSZKOLE - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 10, Monika Koziara

 

150

 

53

25

78