Zakończył się etap weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Lęborku wpłynęły 42 wnioski. 2 projekty nie spełniły wymogów formalnych w z związku z tym zostały pozostawione bez dalszego rozpatrzenia. W trakcie weryfikacji merytorycznej, 2 projekty nie uzyskały pozytywnej opinii, a w wyniku indywidualnych spotkań z wnioskodawcami 4 projekty zostały połączone. Ostatecznie dopuszczono do głosowania 36 projektów w następujących kategoriach:

  • projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł) – 14 projektów
  • mały projekt – zadanie inwestycyjne (do 40.000 zł) – 9 projektów
  • duży projekt – zadanie inwestycyjne (do 200.000 zł) – 13 projektów

Wszystkie projekty znajdują się na stronie www.obywatelskilebork.pl w zakładce „Prezentacja projektów”.

 

Harmonogramem konsultacji BO:

  • do 20 sierpnia 2018 r. – składanie odwołań od decyzji Zespołu Weryfikacyjnego do Komisji Odwoławczej
  • do 5 września 2018 r. – rozpatrywanie złożonych odwołań przez KO
  • do 10 września 2018 r. – losowanie kolejności projektów na listach
  • do 15 września 2018 r. – publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie
  • od 1-14 października 2018 r. – głosowanie mieszkańców na projekty
  • do 20 października 2018 r. ogłoszenie listy projektów do realizacji

Protokół w załączeniu.