W dniu 5 czerwca 2018 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się spotkanie dyskusyjne wnioskodawców projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2019 rok oraz mieszkańców miasta. Celem spotkania było zaprezentowanie projektów oraz przeprowadzenia dyskusji mieszkańców, w tym wnioskodawców nad tymi projektami.