Tytuł projektu: "Rowerem przez Park Michalskiego"

Wnioskadawcy: Krzysztof Siwka, Adam Matuszek

Nowowybudowany odcinek ścieżki pieszo-rowerowej jest przedłużeniem drogi rowerowej od ul. Wojska Polskiego i umożliwi legalny i bezkolizyjny przejazd rowerem przez Park Michalskiego w kierunku osiedla Jagiellońska, Czołgistów czy Legionów Polskich.

Inwestycja zrealizowana została m.in. ze środków Budżetu Obywatelskiego Lęborka. W stosunku do pierwotnego projektu zakres prac został rozszerzony. Wybudowany ciąg pieszo rowerowy ma szerokość 3 metrów i składa się w połowie ze ścieżki rowerowej i w połowie z chodnika dla pieszych. Zgodnie z sugestiami wnioskodawców droga dla rowerów i pieszych nie przecina się.

W ramach rowerowej inwestycji wyremontowano dodatkowo pieszo-rowerowy chodnik na ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czołgistów do przejścia dla pieszych (w kierunku Al. Wolności). Łączny koszt inwestycji wyniósł 75 tys. zł. Z innych środków przy wybudowanej ścieżce pieszo-rowerowej postawiono nowe ławki i odnowiono kosze na śmieci.