Tytuł projektu: "Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych"

Wnioskadawca: Marek Bibliw

W ramach remontu wycyklinowano i polakierowano parkiet oraz wyznaczono nowe linie do gier zespołowych. Sala gimnastyczna została odmalowana i wyposażona w nowe urządzenia do uprawniania piłki siatkowej, 4 kosze do koszykówki oraz 2 bramki do piłki ręcznej. Organizację zajęć szkolnych ułatwią kurtyny umożliwiające podzielenie sali na mniejsze sektory. Kurtynami zabezpieczone zostały też ściany sali.