Zgodnie z § 1 ust. 9 pkt. b) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o wykazie projektów w poszczególnych kategoriach złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.