Głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok dobiegło końca. Otwarcie urny i przeliczenie głosów nastąpi w poniedziałek 16 października o godz. 10.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane niezwłocznie po przeliczeniu wszystkich głosów na stronie obywatelskilebork.pl, www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku.