Informacja o wykazie projektów w poszczególnych kategoriach, dopuszczonych do głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok

Informacja o wykazie projektów w poszczególnych kategoriach, dopuszczonych do głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok Czwartek, 14 września 2017 godz. 12:58

Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o wykazie projektów w poszczególnych kategoriach złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok

Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok Czwartek, 14 września 2017 godz. 12:52

Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 rok.

Losowanie kolejności projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Losowanie kolejności projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Poniedziałek, 11 września 2017 godz. 22:29

W dniu 11 września 2017 r., o godzinie 15:30 w Sali Rajców (sala 101) Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów na Liście projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. 


Zaproszenie na losowanie kolejności projektów na liście projektów do głosowania

Zaproszenie na losowanie kolejności projektów na liście projektów do głosowania Wtorek, 5 września 2017 godz. 11:36

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok, na publiczne losowanie kolejności projektów na Liście projektów do głosowania.

Weryfikacja merytoryczna projektów - zakończona

Weryfikacja merytoryczna projektów - zakończona Środa, 5 lipca 2017 godz. 14:00

Zgodnie z par. 4 ust. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016 r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego" Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 08.06.2017 r. Zespół Weryfikacyjny zakończył weryfikację merytoryczną projektów złożonych w ramach “Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2018 r.

Wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty

Wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty Piątek, 26 maja 2017 godz. 13:23

 W czwartek 25 maja 2017r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku, odbyło się otwarte spotkanie dyskusyjne mieszkańców oraz wnioskodawców projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Na forum zaprezentowali się wnioskodawcy projektów, uzasadniając jego realizacji mając na uwadze potrzeby mieszkańców.

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wnioskodawców z mieszkańcami

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wnioskodawców z mieszkańcami Środa, 17 maja 2017 godz. 11:43

Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza mieszkańców oraz wnioskodawców projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok na spotkanie dyskusyjne, w celu zaprezentowania projektów oraz przeprowadzenia dyskusji mieszkańców, w tym innych wnioskodawców nad tymi projektami.